ROBOTIK KODLAMA EGITIMI

.

.

.

.

I

Özel Yıldız Anaokulları ve Çocuk Kulübünde Robotik Kodlama eğitimleri başladı !!!

 

3 yaştan itibaren tüm sınıflarımızda robotik kodlama eğitimlerine başladık. Robotik kodlama eğitimi ile çocuklarımıza ;

 

* Tasarım odaklı düşünme,

* Sistematik şekilde düşünme,

* Olaylar arasındaki ilişkileri görebilme,

* Eleştirel düşünme,

* Problemleri öngörerek çözümler üretebilme yetileri kazandırmayı ve yaşıtlarından daha farklı şekilde gelişmelerini hedeflemekteyiz.

Kodlama eğitimi sadece bilgisayarlar ile sınırlı değildir. Disiplinler arası etkileşim yönünden de önemlidir. Program yapmak hayatımızın bir parçasıdır aslında. Çocuklar ufak yaşta kazandıkları olayları analiz etme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerisi sayesinde farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşması durumunda daha sorgulayıcı ve yaratıcı olabilmektedirler.

Buradan kazandıkları yetiler sayesinde daha yaratıcı olmakla birlikte, ezberci düşünme yapısından çıkarak daha analitik düşünebilmektedirler.

Okullarımızda bu eğitimi kolaydan zora çeşitli eğitim materyalleri ile yapmaktayız. Çocuğunuzun bu imkanlardan ücretsiz faydalanmasını istiyorsanız bizi tercih ediniz..

 

 

Sadece programlar hazırlamak için kodlama öğrenmek gerekmiyor. Bazı ebeveynler bu konuda çocukların küçük olması nedeniyle çekimser kalıyorlar. Oysa küçük yaşlardan itibaren kodlama eğitimleri alan miniklerin zihinsel gelişimleri de daha farklı olmaktadır.

Kodlama ile uğraşan çocukların düşünme yapıları olumlu yönde değişmektedir. Çocuklar hayallerinde canlandırdığı objeleri hareketlendirmek için değişik şekillerde düşünmek zorundalar. Kodlama yaparken bir çok değişik uyaran ve çevresel koşulları düşünerek çok boyutlu düşünme yetisi kazanmaktadırlar.

I

.

.

EGITIM ARKADASLARIMIZI TANIYALIM

I

DOC

DOC, çocuğunuza öğrenme süresince eşlik eder: Mantıksal düşünme ve problem çözme yeteneklerinin gelişimine yardımcı olur; harfleri,sayıları, renkleri ve hayvan adlarını öğretir.

Programlama komutları ile oynarken, çocuğunuz robotlar hakkındaki birçok bilgiye sahip olur.

DOC, çocukları Eğitici Robot Bilimine eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde yaklaştıran ilk oyundur.

Robot, komut verildiği şekilde hareket etmek için programlanabilir veya oyun kartları üzerindeki önceden programlanmış rotaları takip edebilir.

Çocukların mantık gelişimi ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

""Smart"" oyun modun dakullanıldığında; robot, oyun yüzeyindeki pozisyonunu algılar ve çocuklara oyunun bir sonraki hamleleri hakkında önerilerde bulunur."

Cubetto

Okul öncesi gruplarda robotik ve kodlama deyince akla gelen ilk ürün cubetto. Çocuklar yaparak öğrenmenin tadınıcı çıkarırken hem kodlama öğrenecekler hemde farklı birçok gelişim sağlayacaklar.

Cubetto 3 yaş ve üzerindeki çocuklara programlama ve kodlama mantığını öğretmek için tasarlanmış sevimli ahşap bir robot setidir.

Ekran olmadan ve kurulum gerektirmeden kullanma kolaylığı sağlar.

Çocuklar okuma-yazma bilmeden kolaylıkla kodlamaya başlayabilir.

Cubetto oyun setinin kullanımı kolaydır. Öğretmenlerin programlama bilmesini gerektirmez.

Cubetto, çocukların temel programlama kavramlarını öğrenmeleri için harika bir araçtır!

Algoritmalar Belirli bir programı oluşturmak için tasarlanan yollardır. Bloklar program yazmak için gereken komutları temsil ederek onları somutlaştırır.

Ayıklama (debugging) Hata ayıklama işlemidir. Panel üzerinde blokları söküp, tekrar yerleştirerek hatalı işlem düzeltilebilir.

Yineleme (recursions) Rutin bir işlemi program içine yerleştirmektir. Cubetto panelinde mavi

bloklara tekrarlanan bir fonksiyonu yerleştirerek tek blokla birden fazla hareket mümkündür.

Diğer öğrenme alanları Matematik ; Çocuklar blokları bir sıra dahilinde çıkarıp toplarlar ve dört işlemi kullanarak programlama yaparlar. Mesafe ve konum hesaplaması yaparlar.

Sosyal ve duygusal gelişim ; Çocuklar açık uçlu oyun yoluyla özgüven kazanırlar. Oyun onları

takım olmaya ve birlikte çalışmaya yüreklendirir.

Mantıksal akıl yürütme Mesafeleri, şekilleri ve değişik konumları tartışarak karşılaştıkları problemlere çözüm üretirler.

İletişim becerileri Cubetto’yu programlamak için mevcut hikayeleri dikkatle dinler, sorular sorarak anlamaya çalışırlar. Çocuklar sonrasında kendi hikaye kurgularını oluşturup paylaşırlar.

Yaratıcı problem çözme : Çocuklar verilen hedefe farklı yollardan ulaşarak, problemler karşısında kendi özgün çözüm yollarını oluştururlar.

Fiziksel gelişim :Robotu konumlandırırken ve blokları panele yerleştirirken, farklı motor becerileri sergilerler.